Mga kwento mula sa mga batang-AMT

Archive

1. 4 Stroke 8th Sep 2012, 5:01 PM
2. My name is Jeje (Filipino Version) 11th Sep 2012, 3:38 PM
3. My name is Jeje (English) 11th Sep 2012, 3:52 PM
4. Assignment (English Version) 12th Sep 2012, 5:16 PM
5. Assignment (Filipino Version) 12th Sep 2012, 5:24 PM
6. Storm Signal #3 (Filipino Version) 19th Sep 2012, 4:05 PM
7. Storm Signal #3 (English Version) 19th Sep 2012, 4:10 PM
8. Proper Haircut (Filipino) 19th Sep 2012, 4:35 PM
9. Proper Haircut (English) 19th Sep 2012, 4:38 PM